By Rio Dejunero On 4:06 AM | Categorized As | With
Tập 92 : Vụ án băng cướp bí ẩn trong tòa nhà kiểu phương Tây Vụ án băng cướp bí ẩn trong tòa nhà kiểu phương Tây 2 Tập 94 : Vụ án giết người liên quan đến bức ảnh giật gân Tập 95 : Vụ án người hành tinh chuột chũi bí ẩn 1 Tập 96 : Vụ án người hành tinh chuột chũi bí ẩn 2 Tập 97 : Vụ án đội thám tử tí hon lần theo dấu vết